Iran Caves
 
   

 

غار چال نخجیر

موقعیت :

استان

مرکزی، دلیجان، نراق

 

 

نوع غار : کشف شده

نام (های) غار : چال نخجیر

 Chal Nakhjir : نام فارسی غار بصورت لاتین

برای دریافت اطلاعات کامل، از طریق پست الکترونیکی با سایت تماس حاصل فرمایید

 34˚ 02' : (N)  عرض جغرافیایی دهانه غار

 50˚ 45' : (E)  طول جغرافیایی دهانه غار

ارتفاع دهانه اصلی از سطح دریا : برای دریافت اطلاعات کامل، از طریق پست الکترونیکی با سایت تماس حاصل فرمایید

 GARMIN GPSmap 60CSx : نوع جی پی اس

تعداد دهانه غار : 1 دهانه

استان : مرکزی

نزدیکترین شهر : دلیجان

نزدیکترین روستا : حد فاصل دلیجان و نراق

نشانی محل غار : از سمت اتوبان اصفهان وارد شهر دلیجان شده. در خیابان اصلی از میدان اول و میدان دوم گذشته و بعد از میدان دوم (میدان سپاه) به خیابان سید عبدالهادی دلیجانی رسیده و وارد خیابان شده پس از آن به میدان بسیج رسیده و وارد بلوار فاضل نراقی شده و پس از آن به میدان دیگری می رسیم از آن میدان وارد جاده نراق شده و در کیلومتر 15 این جاده تابلوی راهنمای غار نصب شده پس از طی مسافتی در جاده، به ورودی غار می رسیم

طول غار : 1200 متر

عمق غار : 40-50 متر

نام عکاس : یاسر چلنگر

توضیحاتی درباره نوع غار : این غار یک غار طبیعی می باشد. جزء غارهای طبقاتی. غار سنگ ها از نوع گل کلمی. جزء غارهای خود احیای دنیا می باشد.

شرحی از پیمایش و ابزار مورد نیاز : 1200 متر از این غار برای عموم مردم آماده شده و نیاز به ابزار و تجهیزات نمی باشد.

جانداران داخل غار : خیر

توصیف سختی غار برای پیمایش : قسمتی از غار که برای عموم مردم باز می باشد دارای سنگ فرش است و تردد در این قسمت راحت می باشد ولی برای رفتن به قسمتهای دیگر غار نیاز به ابزار و تجهیزات کامل می باشد و برای مردم ورود به این قسمت ها ممنوع است.

توضیحات دیگر : ورود دوربین و کیف به داخل این غار ممنوع می باشد. طول و عمق غار بیشتر از اعداد ذکر شده در قسمت بالا می باشد و این اعداد مربوط به قسمت های مورد بازدید می باشد.

 

 

مشخصات ارسال کننده :

 

نام ارسال کننده : یاسر

نام خانوادگی ارسال کننده : چلنگر

پست الکترونیک : chelongar.natureround@gmail.com

تلفن همراه : 09132096428

شهر : اصفهان

تاریخ ثبت غار : 30/07/1389

 

 

 

غار چال نخجیر

غار چال نخجیر

غار چال نخجیر - استان مرکزی

غار چال نخجیر - استان مرکزی

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار چال نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر - عکس از امیر قادری

غار نخجیر - مرکزی

غار نخجیر - مرکزی

غار نخجیر - مرکزی

غار نخجیر - مرکزی

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - ایرنا

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - خبرگزاری مهر

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - مرکزی - سایت نراق

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مژگان حیدری - ایرنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

غار نخجیر - نراق - عکس از مهدی قاسمی - ایسنا

 

نظرات :

 نویسنده: قاسمی

تاریخ: 19/04/1395 ساعت: 22:18

 

 

ساعات بازدید غار چه زمانی است ؟؟؟؟؟

 

 

 نویسنده: فایزه

تاریخ: 22/07/1394 ساعت: 12:54

 

 

سلام
ممنون از عکسهای عالیتون ومن 4 سال پیش این غار و دیدم وفوق العاده قشنگ و دیدنیه ...فقط حیف که هنوز خیلی از بازدید کننده ها فرهنگ استفاده از طبیعت را ندارند و اصلا نمی دونم انگیزشون از بازدید از این مکانها چیه ؟؟

 

 

 نویسنده: سلطا نعلى حسين زاده پالچقلو

تاریخ: 22/05/1394 ساعت: 23:14

 

 

خيلى عاليه افسوس راه ووسيله آسايش خوب نيست

 

 

 نویسنده: امیدوار

تاریخ: 14/05/1394 ساعت: 22:52

 

 

سلام من مهندس معدن هستم واز دیدگاه تخصصی (البته با اجازه اساتید زمین شناس)غار چال نخجیر یکی از پدیده های بسبار زیبای طبیعت است,حتما از این پدیده بی نظیر دیدن کنید,,عاجزانه از همه خواهران وبرادران بازدیدکننده تمنا میکنم درحفظ وحراست از زیبائی های غار با راهنمایان غار همکاری کنند ,,,ضمنا پس از بازدید غار حتما از شهر نراق که در نزدیکی غار است حتما دیدن فرمایند,,,,

 

 

 نویسنده: ساجده آهنگر

تاریخ: 02/05/1394 ساعت: 17:04

 

 

ماهم همراه خانواده درتعطیلات عید فطر سال ۹۴از غار بازدید کردیم واقعا زیبا بود .هزینه ورود به غار هم ۷۰۰۰ تومان بود

 

 

 نویسنده: احسام

تاریخ: 29/04/1394 ساعت: 14:02

 

 

حدودا ۳۰۰

 

 

 نویسنده: فاطیما

تاریخ: 28/02/1394 ساعت: 12:16

 

 

خخخخخخیییلی زیباس واقعا حیرت انگیزه

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: شیرین

تاریخ: 22/02/1394 ساعت: 00:25

 

 

کسی می داند فاصله این غار تا تهران چقدر است؟

 

 

 نویسنده: متین تقوی

تاریخ: 09/01/1394 ساعت: 01:48

 

 

من دیروز با دوستم رفتم بازدید غار. فوق العاده زیبا و چشم نواز بود.
کاش این اثار زیبا بیشتر برای مردم کشورمان معرفی می شد و از طرفی در حفظ و نگهداری آن نیز تمهیدات علمی و دقیق تری در نظر گرفته میشد.
متاسفانه برخی از بازدید کنندگان رعایت شرایط را نمیکنند
برخی که فرهنگ و شعور کمتری داشتند داخل غار سیگار می کشیدند و یا با شوخی های نابجا باعث آزار و شلوغی محیط اندک داخل غار شده و امکان استفاده سایرین را از توضیحات راهنما می گرفتند.

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: mina

تاریخ: 15/08/1393 ساعت: 23:23

 

 

vay yani faghat beheton begam ke fogholadas hame azemate khodaro ba hame vojod mitoni hes koni gheyre ghabele vasfe

 

 

 نویسنده: غار چال نخجیر نراق

تاریخ: 25/07/1393 ساعت: 20:10

 

 

با سلام.دوستان عزیزی که مایل به بازدید از غار چال نخجیر شهر تاریخی نراق هستند میتوانند با مراجعه به وبلاگ زیر جهت کسب اطلاعات بیشتر مراجعه نمایند.
شماره تماس غار چال نخجیر : 09191581591 آقای حیدری.

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: مصطفی رحیمی

تاریخ: 24/07/1393 ساعت: 14:06

 

 

سلام من یکی از نراقیا هستم ولی متاسفانه تا ساله د92به غار برای باز دید نرفته بودم در سال 93به همراه علی یوسفی(علی رمض)رفتیم واقعا بی نظره به نظر من تشریف ببرید به ما که خوش گذشت.

 

 

 نویسنده: حسین امیدی

تاریخ: 27/06/1393 ساعت: 07:28

 

 

من دیروز ازین غار دیدن کردم باید بگم به شدت زیباست و چشم نواز
اما نکاتی رو لازمه ذکر کنم که از دید تیز من دور نمونده:اول طبق معمول موضوع مدیریت افتزاهه که اغلب در تمام اماکن تاریخی دیده میشه مکان بیرون غار علی رغم اینکه چند ساله کشف شده هنوز محیط مناسبی برای جذب بازدیدکننده نیست
دوم اطلاع رسانی ضعیفه که میشه با یه سایت مناسب با هزینه کم هم اطلاعات خوبی اراعه داد
که بازدید کننده نگون بخت فرسنگها نیاد و ببینه غار بسته است تا اطلاع ثانوی !!!!!
مورد بعدی نور پردازی بد داخل غاره ,میشد به جای این از پروژکتور ال ای دی با رنگ مناسب استفاده کرد که هم کم مصرف باشه هم محیطو گرم نکنه
در ضن اگه برق شهر قطع بشه داخل غار ظلمات کامل میشه و بازدید کننده هم وحشت میکنه
مورد بعدی وضعیت امداد و نجاته که با چنتا کپسول اتش نشانی به همش اوردن
برای این محیط حتما باید یک بهیار بزارن تا اگه کسی به دلیل شرایط سخت داخل غار حالش بد شد بشه کمکش کرد
خلاصه کلام اینکه اگه این غار تو اروپا بود سالی 3 میلیون بازدید داشت
افسوس
و صد افسوس

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: سید رسول

تاریخ: 15/01/1393 ساعت: 12:39

 

 

بسم الله
قیمت بلیط 5000 تومان برای هر نفر می باشد.
عکس برداری ممنوع و جریمه 300 هزار تومانی دارد. چراکه معتقدند نور فلش باعث رشد جلبک می شود.
و از تالار کنفرانس به بعد آن هم بسته است و مثلا از تالار عروس نمی توان بازدید نمود.

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: mohammad

تاریخ: 08/01/1393 ساعت: 23:35

 

 

لطفا قیمت بلیط را بزارید

 

 

 نویسنده: مهدی

تاریخ: 06/01/1393 ساعت: 14:19

 

 

واقعا" یکی از شگفتیهای خداونده خیلی زیباست در حفظ أن بکوشید. باتشکر

 

 

 نویسنده: دوان

تاریخ: 19/12/1392 ساعت: 21:07

 

 

سلام به دوستداران طبیعت ،1-به نظرمن بهتره این غار سپرده بشه به تشکیلاتNGO .
2-ممنوعیت عکسبرداری باعث تخریب میشه.
3-عدم اطلاع رسانی درخصوص روزهای بازدید،نشان ازبی
تجربگی و بی دانشی مسئولین ذیربطه.
4-انحصار طلبی در هر زمینه ای عاقبت محکوم به شکسته .

 

 

 نویسنده: مهرنوش

تاریخ: 29/08/1392 ساعت: 23:32

 

 

لطف بفرمایید مرقوم بفرمایید که در تاریخ 92/9/8 جمعه این غار باز است یا بسته ؟ چون ما یکبار با تور از تهران تا آنجا آمدیم و غار بسته بود در دهم اسفند ماه 91 ممنون میشوم

 

 

 نویسنده: امیر

تاریخ: 30/05/1392 ساعت: 18:18

 

 

اگر نور فلش به قندیل ها آسیب می زنه پس یعنی نور این همه پرژکتور به اون ها آسیب نمی رسونه؟

 

 

 نویسنده: سجاد

تاریخ: 06/05/1392 ساعت: 03:21

 

 

عکساخیلی جالب بود ایران بهترین زیباییهای جهان داره کورشن کسایی که نمیتونن ببدنن

 

 

 نویسنده: غارنورد

تاریخ: 28/03/1392 ساعت: 22:43

 

 

سلام دمای غارها درتابستان وزمستان همیشه ثابت وبین 8تا16درجه نوسان میکند

 

 

 نویسنده: هوشمند

تاریخ: 13/01/1392 ساعت: 20:35

 

 

با سلام من با خانواده دیروز دوازدهم فروردین اونجا بودم وبه همه توصیه میکنم که از شگفتیهای خلقت خداوند منان دیدن نمائید ولذت ببرید سبحان الله

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: سیدهادی میرکمالی

تاریخ: 13/01/1392 ساعت: 11:18

 

 

واقعاغارلذت بخشی بودمن وخانواده ام ازدیدن تصاویراین غاربسیارلذت بردیم

 

 

 نویسنده: عبدي

تاریخ: 23/12/1391 ساعت: 10:35

 

 

کسي نميدونه تو عيد توي غار سرد است يا نه ؟چون غار عليصدر خيلي سرد بود حتي تو تابستان.

 

 

 نویسنده: fkarimi

تاریخ: 03/10/1391 ساعت: 22:16

 

 

من صحبت آقای سعید رو قبول ندارم.
تصور کنید در کاخ هشت بهشت اصفهان تاریخ یادگاری 1/1/91 دیده می شود در حالی که من به همراه 8-9 نفر دیگر راهنما و 5-6 نفر مراقب (در زمان نوروز) آنجا بودیم.
از طرفی بعضی ها حواسشان نیست و ناخداگاه خودشان را به دیواره ها می زنند که باعث می شود تکه ای از آن بیفتد.
اگر 1000بار نوشته شود فلش ممنوع و 1000 بار گفته شود فلش ممنوع باز کسانی هستند که نمی بینند و نمی شنوند یا شاید نمی خواهند...
البته اکثر ایرانی ها لطف خیلی زیادی به بناها نشان میدهند که باعث تخریب آن شود.
من به عنوان یک راهنما موافق این نیستم که تمام بخش های مکان های گردشگری قابل بازدید باشد.

 

 

 نویسنده: ف . م

تاریخ: 17/09/1391 ساعت: 09:15

 

 

با نام و یاد ایزد آسمان
--------------
متاسفم واسه استان مرکزی که الان چندین ماهه تعطیلش کردن بی دلیل ....
اگه همانند استان ما بیش از 100 غار درونش هست و زیبایی هایی چند افزون تر از این داره ..متاسفانه تبلیغات مثل این نداره...و دسترسی به غار ها ...کوهنورد میخواد باشی نه توریست، شهرستان دورود بیش از 40 غار را تو استان لرستان به خودش اختصاص داده ، بعد از 300 کیلومتر پیمایش مسیر برای چهارمین بار ( باز ما اومدیم این غار رو زیارت ) کنیم اینجور که استان مرکزی اینو بسته از ( زیارتگاه ام گذشته ) ....اکیپ استان اصفهان با 3 اتوبوس از اصفهان اومدن بسته بود ...حداقل اطلاع رسانی کنید که علاقمندان بتونن ...بازدید کنن....
باز تعطیل بود..و به قول نگهبان گروهی رفتن ایمن سازی و درست کردن (_چی رو میخواستن درست کنن ) معلوم نیست.....

در کل بسی تاسف که این غار در استان مرکزی هست...

 

 

 نویسنده: خراسانی

تاریخ: 05/06/1391 ساعت: 14:51

 

 

به نام پروردگاری که این همه زیبایی رو تنها و تنها برای آرامش بندگان ومعشوقه هاش آفرید و سلام خدمت تمام عزیزانی که این مطالب میخونن.بنده یکی از راهنما های این غار در طول بهار امسال بودم تنها با یک پیشنهاد وارد این کار شدم ولی با بدو ورود به این شغل عاشقش شدم لذت و آرامشی که این عظمت الهی داره هیچ جای زمین پیدا نمیشه با دیدن این همه شکوه هربار که داخل غار میشدم دلم میخواست سر به سجده بگذارم.درسته که این کار یه شغل موقت برای من بود ولی درس هایی که من از تک تک بازدید کننده ها گرفتم توی شغل خودم نمیتونستم بدست بیارم و اون آرامشی که فضای غار بهم میداد هیچ وقت فراموشش نخواهم کرد.شما هم امتحان کنید.

 

 

 نویسنده: حمزه ازملایر

تاریخ: 22/04/1391 ساعت: 17:24

 

 

من تابستان سال90همراه خانواده ازاین غاربازدید کردم بدون اغراق هرکس می خواهدبه خدانزدیک شود وخداراحس کندبایدازاین غاردیدن کند چراکه جاذبه های طبیعی این غاربه گونه ای است که فکرنمی کنم تمام افرادبشرهم جمع شوندبتوانندذره ای چون آن رابسازند ودرآنجا فقط قدرت وعظمت خداست که مارابیشتربه یادخدامی اندازد امیدوارم همه مردم ایران ازجاذبه های کشورشان دیدن کنند وشعورمردم به گونه ای باشد که دراین مکانها فقط نگاه کنندوبیندیشند نه تخریب

 

 

 نویسنده: فردا

تاریخ: 01/03/1391 ساعت: 16:13

 

 

با سلام من روزپنجشنبه 28 ارديبهشت 1391 ازاين غارزيبا بازديد كردم راهنماداشت و راهنماتاكيد كردكه حتي به ديواره ها دست نزنيد چون اين غارزيبا زنده است و اينكارباعث نابودي آن ميشود. البته من فكركنم اگرافراد گروه ديداركننده كم ودوراهنمايكي دراول صف وديگري درآخرصف باشد بهتراست چون گروه پراكنده نخواهدشد. ازطرفي به غارخسارت نخواهند زد وديگردرمورد دوربين و اين مسائل سختگيري بيشتري شود چون يكنفرباموبايل خودبه بهانه اينكه فلاش نميزند عكس گرفت كه مورد اعتراض راهنماقرارگرفت

 

 

 نویسنده: علی نجاری

تاریخ: 29/02/1391 ساعت: 22:07

 

 

امروز 29 اردیبهشت ماه 91 با خانواده از غار نخجیروان بازدید کردیم واقعا عالی بود و هزاران بار بیشتر به قدرت خدا پی بردیم فکر میکنم اگر هزینه ورودی را به نصف تقلیل دهید اقشار کم درآمد هم بتوانند بازدید کنند مطلوبتر است بهر حال غار شگفت انگیزی است و لازم است بیشتر معرفی گردد وکی از راههای معرفی هم بازدید افراد بیشتر خواهد بود که افراد بازدید کننه هم پس از بازدید به افراد دیگر معرفی نمایند خدانگهدارتان باشد انشاالله

 

 

 نویسنده: مهدی حاجی عبدالهی

تاریخ: 09/02/1391 ساعت: 21:56

 

 

در تاریخ 8/2/91 از این غار بازدید کردم فوق العاده زیبا بود به همه توصیه میکنم حتما اونو ببینن.من همیشه فکر میکردم خدا فقط تو آسمونهاست اما وقتی توی این غار رفتم متوجه شدم خدا زیر زمین خیلی قشنگتره .اگه اطلاعات خواستید تماس بگیرید 09133114549

 

 

 نویسنده: محسن

تاریخ: 17/01/1391 ساعت: 12:21

 

 

عسها خیلی زیبا بود تصمیم گرفتم حتما برم ببینم .....

 

 

 نویسنده: شكوفا

تاریخ: 06/07/1390 ساعت: 10:42

 

 

من هنوز اين غار را نديده ام و از اطلاعات موجود در اين سايت بهره بردم. انشالله پس فردا مي رويم!
آنچه من ديده ام (مثلا در غار عليصدر يا بيستون) اين است كه برخي مردم بي فرهنگ در جاهايي كه مثلا علايم هشداردهنده هست و ماموري هم در آن اطراف راه مي رود بي توجه آثار ملي را تخريب مي كنند و وقتي هم به قسمت حراست آثار احضار شدند كلي غر مي زنند و اصطلاحا دو قرت ونيمشان هم باقيست! خيلي اوقات يك عده اي اشتباه مي كنند و همه ضرر مي كنند. همين است كه اگر امر به معروف و نهي از منكر نكنيم خودمان ضرر كرده ايم. بياييد اين فرهنگ سازي را از اطراف خودمان شروع كنيم. مثلا وقتي در جمعي هستيم اين مباحث را مطرح كنيم و بدون اشاره به شخص خاصي اين طور كارها را تقبيح نماييم. من معتقدم اگر هركس از كوچكترين كارهايي كه برايش ممكن است شروع كند و كمتر به عيب جويي از ديگران بپردازد زودتر به نتيجه مي رسيم.

 

 

 نویسنده: amiri

تاریخ: 01/07/1390 ساعت: 15:06

 

 

آقا يا خانم نگران....آقاي سعيد ...با تشكر از شما اشكمو در آورديد

 

 

 نویسنده: نگران

تاریخ: 05/05/1390 ساعت: 00:47

 

 

با عرض سلام متاسفانه انگار بی کفایتی در رده های بالای هر سازمانی به زیر دستان نیز سرایت می کند و مسری می باشد . غار نخجیر استان مرکزی با 70 میلیون سال قدمت یکی از مکانهایی است که در حال نابودی می باشد . از اواخر سال 88 این غار به شرکت توسعه گردشگری استان مرکزی سپرده شد که با درایت مدیریت این شرکت تا حد بسیار زیادی از تخریب در این غار جلوگیری به عمل می آمد . اما از تیر ماه سال 90 با درایت بسیار کودکانه و بدون کار کارشناسی آقای دکترررر فراهانی ریاست سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی این مکان تاریخی را به حراست سازمان میراث فرهنگی سپرده اند و این افراد ناخواسته و به دلیل عدم آگاهی باعث از بین رفتن این اثر ملی شده اند . قبلا بازدید از این غار فقط به همراه راهنمای مطلع امکان پذیر بوداما جدیدا هنگام بازدید از این غار مردم بدون راهنما وارد و خارج می شوند و در طی این یکماه بسیاری از چکیده ها و چکنده ها به دست برخی طبیعت گرد نماها شکسته و به داخل ویترینهای افتخارشان در منازل راه پیدا کرده است.پس کی و کی به داد این آثار میرسد .
لطفا در صورت صلاحدید این مطلب را اطلاع رسانی کنید

 

 

 نویسنده: محمود

تاریخ: 02/05/1390 ساعت: 11:38

 

 

دستت درد نکنه بابت عکس و مطالب ولی یادت رفت بنویسی این غار دریاچه قابل قایقرانی با اب شیرین داره و بیست متر زیر غار است

 

 

 نویسنده: ارنستو

تاریخ: 18/02/1390 ساعت: 08:32

 

 

طول غار که تا به حال پیموده شدو،12 کیلومتر هستش،که 1200 متر از آن برای عموم آزاد هستش و متاسفانه مردم هم رعایت نمیکنند،برای تبرک به استالاکتیتها دست میزنند و کلسیتها و آهکهای تشکیل شده رو خراب میکردند

 

 

 نویسنده: ali

تاریخ: 26/08/1389 ساعت: 22:10

 

 

خوبه به ما هم سر بزن

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: سعید

تاریخ: 12/08/1389 ساعت: 18:09

 

 

به مطلبی جالب در مورد این غار در سایت www.philoadventure.com برخوردم و احساس کردم حرف دل مرا می زند, از همین روی آن را برای شما نیز می گذارم. " مانند تمام غارهایی که سایه ی اقتدار حکومت بر آنها افتاده است از قبیل غار علی صدر , غار کتله خور و غار قوری قلعه در این غار نیز آنچه که بیش از هر چیز انسان را , انسانی را که ذاتا آزاد است می آزارد؛ محدودیت است . این است که می بینی کسانی تو را از دیدن آنچه خدا برایت آفریده باز می دارند, و به فکر فرو می روی که آخر چرا و به چه حق به خود اجازه می دهند که نگذارند افراد, جای جای و قسمت قسمت و طبقه به طبقه ی این غار را ببینند. مگر اینها چه حقی دارند و ما چه حقی نداریم؟ چرا نباید این فزهنگ در کشور ما نهادینه شود که غار ها را به دو قسمت تاریک و روشن بدین سان تقسیم کنند که قسمت اول برای بازدید عموم و قسمت دوم برای غار نوردان که باتجهیزات خود به عمق آن روند؟ و چرا حکومت برای خود این حق را قائل است که هرجا که خواست مردم را محدود کند؟ و اصلا این حق را از کجا آورده؟ براستی علت تمام این محدودیت ها چیست؟ اگر برای این است که غار را تخریب نکنند و زیبایی های آن را به یغما نبرند که خوب راه جلوگیری از این امر ساده است, کافی است غار نوردان را در هنگام خروج بازدید بدنی کرده و برای هر قطعه جریمه ای سنگین مشخص کنند که اگر افراد بدانند قرار است هم جریمه شوند و هم آن قطعه از آنها پس گرفته شود دیگر چنین کاری را انجام نمی دهند, و یا اینکه خود مسئولین غارنوردانی را به عنوان راهنما برگزیند و با هر گروهی که خواهان رفتن به اعماق غار است یکی از آنها را گسیل دارند که این کار هم به اشتغال زایی کمک کرده و هم از تخریب غار جلوگیری می کند و هم برای غار نوردان مفید است که می توانند با راهنمایی های یک بلد جای جای غار را بپیمایند. و اگر برای این است که معتقدند این کار برای غارنوردان خطر دارد با ید از آنها پرسید مگر شما قیم مردمید , به چه حق بر جای خرد مردم تکیه می زنید و حکم صادر می کنید. ودر ضمن اگر بدین گونه است چرا غار های بسیار خطر ناک تر از این قبیل غارهای به تصرف درامده, در سراسر کشور هیچ محافظی ندارند و بازدید از آنها آزاد است. از این قبیل شکواییه ها که بگذریم دست تخریب متولیان صنعت گردشگری در این غار بیداد می کند به نحوی که تمام کف مسیر خرکت را در غار کف سازی کرده اند و کف عار را نابود ساخته اند و میله هایی فلزی را با پایه هایی سیمانی به زمین متصل کرده اند. ولی باز این قسمت خوب قضیه است, شاهکارشان راه دیگری است که در طرف دیگر این غار گشوده اند که به فکر خود ( که مزیت این خود بر دیگر خود ها فقط این است که قدرت دارد و نه علم ) بازدید کنندگان از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شوند که با این کار به علت به وجود آمدن جریان هوا در درون غار, غار شروع به خشک شدن کرد, که با مشاهده ی این امر راه خروجی را فعلا بسته اند. واین جاست که می بینیم چگونه ثروت های مملکت را برای نابودی ثروت های مملکت به کار می برند."

 

 

 نویسنده: موسویان

تاریخ: 07/01/1389 ساعت: 14:09

 

 

اطلاعات کامل در http://www.edelijan.com/page.php?34 http://www.edelijan.com/plugins/my_gallery/my_gallery.php?gallery=Gallery/Gallery_1388-08-20/Gallery_2010-02-12

 

 

 

برای ارسال نظر و اطلاعات خود در مورد این غار، از فرم زیر استفاده فرمایید، نظر شما پس از تایید، نمایش داده خواهد شد.

 

پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.
* نام : 
ایمیل : 
سایت : 
* نظر : 
* کد : 

لطفا کد را وارد کنید

پس از ارسال نظر، با مراجعه به همین بخش و مشاهده پیام، از ارسال موفق نظر خود مطمئن شوید، با تشکر

 
 

 

New Page 2

فهرست الفبایی غارهای ایران - فهرست استانی غارهای ایران - آموزش غارنوردی - غارهای جهان - اخبار - مقالات - گزارشات - لینکها - گالری -  ثبت غار

فعالان غارنوردی ایران - غار - دسته بندی غارها - تاریخچه غارنوردی ایران - حفاظت از غارها - داستانها و باورها - گوناگون - غارهای ثبت شده

صفحه اصلی - نقشه های غارها - واژگان و نمادها - درباره سایت - تماس با سایت - جستجو  - نظرات - نقشه سایت - English

 

استفاده از اطلاعات مندرج در سایت، تنها با ذکر منبع (نام سایت - سایت غارهای ایران - و برقراری لینک به همان صفحه) مجاز است

Copyright © 2004, Iran Caves, All rights reserved.