Iran Caves
 
   

 

غار سم


 

 

نوع غار : کشف شده

نام (های) غار : سم

 Som : نام فارسی غار بصورت لاتین

معنی نام (وجه تسمیه) : در زبان محلی حفره - غار

برای دریافت اطلاعات کامل، از طریق پست الکترونیکی با سایت تماس حاصل فرمایید

 37˚ 05' : (N)  عرض جغرافیایی دهانه غار

 55˚ 38' : (E)  طول جغرافیایی دهانه غار

ارتفاع دهانه اصلی از سطح دریا : برای دریافت اطلاعات کامل، از طریق پست الکترونیکی با سایت تماس حاصل فرمایید

تعداد دهانه غار : یک دهانه

استان : گلستان

نزدیکترین شهر : گالیکش

نزدیکترین روستا : نام نیک

نشانی محل غار : غار در نزدیکی قله کوه خوجه قنبر - امام زاده دفن شده در بالای کوه - و در قسمت غربی روستای نام نیک به فاصله تقریبی 2 ساعت راهپیمایی قرار گرفته

عمق غار : (عمق کاوش شده) 350 متر

نام عکاس : امین شادوند

توضیحاتی درباره نوع غار : غار طبیعی و آهکی و احتمالا براساس جریان اب بسط یافته - اختلاف دمای غار در انتهای کاووش 18درجه سانتیگراد با دهانه ورودی بود مهرماه 88

شرحی از پیمایش و ابزار مورد نیاز : تا چاه 15 پیمایش شد - در بالای چاه سه یک صفحه پلاک نصب شده و برای حفظ غار از کارگاههای طبیعی استفاده شد.

جانداران داخل غار : خفاشها تقریبا از بین رفته اند و جالب اینکه اکثرا اسکلتها در یک نقطه جمع شده است نوعی پروانه تا چاه چهار وجود دارد - بقایای نوعی خفاش البته تقریبا ده برابر بزرگتر از نمونه معمول از چاه سه به پایین موجود است.

اطلاعات، داستانها و افسانه های اهالی در مورد غار : اهالی محلی صحبت از نوعی خفاش بزرگ میکنند که در گذشته دیده شده است.

کشفیات درون غار (اشیاء یا ابزار تاریخی، استخوان انسان یا جانور، ...) : با توجه به قرار گیری دهانه در محوطه باستانی بقایای سفال های کهن و در انتهای چاه دو - دو اسکلت دیده میشوند ضمن اینکه در دهلیزهای آغازی نیز بقایای اسکلت انسانی موجود است

توصیف سختی غار برای پیمایش : تا چاه سه غار کم عرض و کم ارتفاع است و پس از آن عرض و ارتفاع غار افزایش می یابد و تردد به راحتی ممکن است.

توضیحات دیگر : امکان وجود اشعه های مضر بدلیل عدم وجود جانوران غارزی میباشد.

 

 

مشخصات ارسال کننده :

 

نام ارسال کننده : امین

نام خانوادگی ارسال کننده : شادوند

پست الکترونیک : shadvand@yahoo.com

تلفن همراه : 09111766559

نام گروه یا باشگاه : گروه قابوس

شهر : گنبد کاووس

تاریخ ثبت غار : 20/03/1389

 

 

 

اسکلت دو انسان در کف چاه دوم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

اسکلت دو انسان در کف چاه دوم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

انتهای غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

انتهای غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه اول غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه اول غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه چهاردهم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه چهاردهم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه نهم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

چاه نهم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

دهانه غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

دهانه غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از احسان سلحشور

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند - اسکلت نوعی خفاش که چندین برابر جمجمه و اسکلت خفاش معمولی است

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند - اسکلت نوعی خفاش که چندین برابر جمجمه و اسکلت خفاش معمولی است

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند - نمونه جمجمه انسان کشف شده در غار سم

غار سم - گلستان - عکس از امین شادوند - نمونه جمجمه انسان کشف شده در غار سم

غار سم - گلستان - عکس از باشگاه آفاق گلستان

غار سم - گلستان - عکس از باشگاه آفاق گلستان

غار سم - گلستان - عکس از باشگاه آفاق گلستان

غار سم - گلستان - عکس از باشگاه آفاق گلستان

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

کف چاه اول غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

کف چاه اول غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

کف چاه دوم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

کف چاه دوم غار سم (پیمایش تیم غارنوردی گیلان) - گلستان - عکس از دکتر مسعود حمیدی

 

نظرات :

 نویسنده: روح الله وزیری

تاریخ: 19/08/1393 ساعت: 18:08

 

 

خبلی خیلی خوب است

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: رسول

تاریخ: 20/09/1392 ساعت: 10:21

 

 

با تشکر از شما بابت عکسهای زیبا از غار سم واقع در روستای نام نیک (همه جای ایران سرای من است)

 

 

 نویسنده: علیرضامیرزایی

تاریخ: 11/06/1392 ساعت: 11:41

 

 

خوب بود ولی غاری که کشف شده واسه نامنیکه نه واسه گلستان.

 

 

 نویسنده: علیرضامیرزایی

تاریخ: 11/06/1392 ساعت: 11:35

 

 

خیلی عالی مخصوصآ عکسها.

 

 

 نویسنده: h.v

تاریخ: 03/06/1392 ساعت: 10:13

 

 

با سلام، خیلی جالب غاری که از حدود صد سال پیش توسط مردمان با صفای این دیار به عنوان یخچال برای نگهداری مواد غذایی استفاده می شده حالا توسط چندین نفر کشف شده؟ خیلی جالبه

 

 

 نویسنده: محمد علی خسروی

تاریخ: 04/02/1392 ساعت: 09:51

 

 

باسلام در رابطه با اینکه غار مربوط به روستای نامنیک میباشد حرفی نیست ولی یکسر ی از افراد به نام کوهنوردیبرای پیدا کردن گنج داخل غار راتخریب میکنند وحالت طبیعی غار بهم میخورد پس مسئولین فکری بکنند

 

 

 نویسنده: علی اصغرغفوری

تاریخ: 25/03/1391 ساعت: 19:24

 

 

سلام به همه دوستان عزیز چرا این همه دعوا سر غار دارین به جای این حرفا متحدبشین تا یه جاده خوب براش درست کنن تا همه گردشگران بیان واز اونجا دیدن کن تا برای همیشه این غار به اسم روستای نام نیک واقع در منطقه کالپوش از استان سمنان شهرستان شاهرود بشه تا هیچ کس نتونه حرفی برای گفتن داشته باشه و ما میدونیم تنها راهی که به اونجا میرسه از روستای شما یعنی نام نیک هستش راستی من اهل روستای نام نیک نیستم .

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: سایت غارهای ایران

تاریخ: 05/12/1390 ساعت: 17:22

 

 

با سلام خدمت دوست عزیز دومان،

در بخش گزارشات و اخبار این سایت می توانید اطلاعات مفیدی در مورد این غار بدست آورید، در مورد بحثهای حاشیه ای و غیر مرتبط با شما موافقیم و امیدواریم علاقمندان به غار و غارنوردی به آن ادامه ندهند، هرچند که تاکنون نظرات متعددی با همین موضوع تایید نشده اند.

موفق باشید

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: دومان

تاریخ: 05/12/1390 ساعت: 12:12

 

 

سلام می خواستم اطلاعاتی در مورد این غار بدست بیارم !! بهتر نیست به جای دعوا رو سر اسم و استان و کاشف و اینجورچیزا یه سری اطلاعات مفید در مورد این غار می نوشتید!!؟

 

وب سایت

 

 

 نویسنده: هادی رجبی

تاریخ: 25/10/1390 ساعت: 22:45

 

 

سلام من با نظر آقای اسماعیل رجبی موافقم در ضمن حدود 27سال پیش شما کجا بودین که مردم برای کشف این غار در درون غار گیر کرده بودند و با تلاش بسیار مردم روستا افراد نجات یافتند.
$$$$$$ساکن روستای نام نیک کالپوش$$$$$$

 

 

 نویسنده: علی یحیایی ازنام نیک

تاریخ: 02/10/1390 ساعت: 22:12

 

 

اقایون گلستانی روتون خیلی زیاده اگرراست میگوییدکه غار را کشف کرده ایدایااز حوضچه های اب که وجوددارد خبردارید بابای من با روشنا یی لاستیک کشف کرده

 

 

 نویسنده: مجيد تيمور قاسمي

تاریخ: 02/10/1390 ساعت: 17:44

 

 

بسيار عالي است اميدوارم ملت ايران هميشه و در همه جا پاينده وسر بلند باشد از روستاي زيباي هونستان

 

 

 نویسنده: فرامرزی

تاریخ: 29/09/1390 ساعت: 08:56

 

 

مادرسال1384 این غارراکشف کردهایم وتا10متری ان پیش رفتیم اما به دلیل نبودوسایل روشنایی دیگر نتوانستیم جلو برویم ساکن روستای زیبای نام نیک

 

 

 نویسنده: حسين رجبي

تاریخ: 26/09/1390 ساعت: 17:31

 

 

خيلي خوب است من با نظر حمزه گودرزي موافقم.ساكن روستاي نام نيك.

 

 

 نویسنده: حمزه گودرزی

تاریخ: 02/09/1390 ساعت: 18:56

 

 

بنده اهل روستای نامنیکم ودانش اموز کلاس دوم راهنمایم این غار ازان روستای ماست خواهشن اسم استان گلستان راحذف کنید

 

 

 نویسنده: محمد اولادیان

تاریخ: 17/08/1390 ساعت: 12:35

 

 

با سلام.
لطفا دعوا نکنید و اصلا مهم نیست که غار متعلق به جغرافیایه کدام منطقه است .مهم اینه که داخل ایرانه .ومهم نیست کی کشف کرده .چون نسل به نسل از این غار دیدن کردن.ونفس عمل اینه که با دیدن غار به فکر بری وتعقل کنیبه به قدرت خدا و بدان که هیچ انسانی نمیتونه همچین چیزی درست کنه .

 

 

 نویسنده: سحر

تاریخ: 15/08/1390 ساعت: 10:49

 

 

حالا ميخواين كشف اين غاربه پاي خودتون بنويسيد چرا ديگه نام نيك رو مال خودتون ميكنيد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درسته از نام نيك تا گاليكش راهي نيست ولي نام نيك مال استان سمنان و شهرستان شاهروده.

 

 

 نویسنده: علیرضا راد و محسن ثاقب

تاریخ: 15/06/1390 ساعت: 18:35

 

 

با سلام. دوستانی که به قول خودشون غار کشف میکنن اولا این غارو رحمان حسن خان زحمتشو کشیده دوما این غار متعلق به خود خوده نامنیکه و به گلستان مربوط نمیشه خواهشا برادرانی که غار به قول خودشون کشف می کنن اونو به نام هرجای که دلشون میخاد ثبت نکنن

 

 

 نویسنده: مصطفی مرادی

تاریخ: 03/06/1390 ساعت: 19:31

 

 

باسلام وتشکر ازبابت زحماتی که بابت اکتشاف بیشتراین غار کشیدیدمن سال 1387باجمعی ازدوستان به مدت یک روزبه اکتشاف این غار پرداختیم ولی تا عمقی که شماپیش رفتین پیش نرفتیم.ساکن روستای نامنیک

 

 

 نویسنده: اسداله فرامرزی

تاریخ: 11/05/1390 ساعت: 23:59

 

 

با تشکر از زحمات دوستان عزیز که به معرفی غار زیبای سم روستای نامنیک همت گماشته اند. باید خدمت شما عرض کنم که غار نامنیک قبل از این حرفها توسط اهالی نامنیک کشف شده بود و حتی خاطرات جالبی مردم روستا از آن دارند.

 

 

 نویسنده: سجاد بیات

تاریخ: 03/04/1390 ساعت: 11:18

 

 

اولاغارسم مال روستای نامنیکه شاهروده نه روستای دوزین گرگان دومااگه مال گرگانه پس چرا از نامنیک به غار میریدشما که دم از این میزنید چهطور میشه استانی چنین مکان با ارزشی داشته باشه ولی راه برای رفتن به اونجا نداشته باشه سوما قبل از شما بچه های نامنیک این غار را کشف وفتح کرده بودن اگه دقت میکردین رو دیوارچاه 18نام گروه فتح کننده را نوشته پس اینقدر زور نزنین . تماس فرت.

 

 

 نویسنده: اسماعیل رجبی

تاریخ: 25/11/1389 ساعت: 16:41

 

 

اولا این غار متعلق به روستای نام نیک و استان سمنانه بعدشم اینقدر زور نزنین این غار رو مردم نامنیک سالهاپیش کشفش کرده بودن و ازش اطلاع داشتن اگه یه بار دیگه این غاررو به اسم گرگان و گلستان بنویسین مردممون رو متحد میکنم تا اجازه ندن حتی بهش نزدیک بشین

 

 

 نویسنده: راستي

تاریخ: 30/06/1389 ساعت: 00:42

 

 

من از پ.......... كلاله هستم

 

 

 نویسنده: دوست

تاریخ: 30/06/1389 ساعت: 00:40

 

 

من اهل گرگان نيستم اما خيلي زودتر با اين غار اشنا شدم !!!!! با دوست گرگاني خودم كه نمي دانم كيست موافق هستم چون غاري كه ما را رفتيم مال ما نبود كه بخوايم حرفي داشته باشيم اما اين اسامي كه رفتن غار را ثبت كردن ......... يك نوع دزدي محصوب ميشود ......

 

 

 نویسنده: مجید

تاریخ: 15/06/1389 ساعت: 10:45

 

 

گرگان دوست! مثل اینکه زیاد خبرها را نمی خوانی

 

 

 نویسنده: گرگان دوست

تاریخ: 14/06/1389 ساعت: 19:15

 

 

با عرض سلام به تمامی دوستانی که خیلی برای اکتشاف غار زحمت کشیدن و متاسفانه اصلا انگار اونها این کار رو نکردن، مثل آقای لطفی و دلپسند و اربابی و.... نمیدونم چرا دوستان تهرانی ما اینقدر دوست دارن توی اکتشافی که فبلا شده بوده جا برای خودشون باز کنن. تا بوده همین بوده. شانه های یک عده برای صعود بعضی از انسان هاست...

 

 

 نویسنده: رضا - صفا

تاریخ: 17/05/1389 ساعت: 15:47

 

 

تبریک برای اکتشاف این غار توسط اعضای گروه قابوس گنبد

 

وب سایت

 

 

 

برای ارسال نظر و اطلاعات خود در مورد این غار، از فرم زیر استفاده فرمایید، نظر شما پس از تایید، نمایش داده خواهد شد.

 

پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.
* نام : 
ایمیل : 
سایت : 
* نظر : 
* کد : 

لطفا کد را وارد کنید

پس از ارسال نظر، با مراجعه به همین بخش و مشاهده پیام، از ارسال موفق نظر خود مطمئن شوید، با تشکر

 
 

 

New Page 2

فهرست الفبایی غارهای ایران - فهرست استانی غارهای ایران - آموزش غارنوردی - غارهای جهان - اخبار - مقالات - گزارشات - لینکها - گالری -  ثبت غار

فعالان غارنوردی ایران - غار - دسته بندی غارها - تاریخچه غارنوردی ایران - حفاظت از غارها - داستانها و باورها - گوناگون - غارهای ثبت شده

صفحه اصلی - نقشه های غارها - واژگان و نمادها - درباره سایت - تماس با سایت - جستجو  - نظرات - نقشه سایت - English

 

استفاده از اطلاعات مندرج در سایت، تنها با ذکر منبع (نام سایت - سایت غارهای ایران - و برقراری لینک به همان صفحه) مجاز است

Copyright © 2004, Iran Caves, All rights reserved.