Iran Caves
 
   

 

 

پاکسازی غار کرفتو... انتظار برای ثبت جهانی این غار طبیعی - مصنوعی

 

پاکسازی غار کرفتو... انتظار برای ثبت جهانی این غار طبیعی- مصنوعی


 

طبیعت، سراسر آکنده از ناشناخته ها و پدیده های پر راز و رمز است؛ بسی سادگی است که بپنداریم زمین و محیط زیست خود را خوب می شناسیم، و یا بدتر از آن، بر این پندار اشتباه آمیز باشیم که می توانیم بر این محیط چیره گردیم. آدمی، حداکثر توان آن را دارد که به این لایه ی نازک و شکننده ی حیات که بر پوسته ی زمین رنگ های خیره کننده ی بی شمار زده است، آسیب های کاری بزند و با این کار، پیش از هر چیز خویشتن را از نعمت تنوعی که در دوران معاصر ما احتمالا غنی ترین تنوع زیستی تاریخ زمین بوده، محروم و محروم تر کند. و در ثانی (به علت همان ندانم کاری) زیست خود را بر این کره ی کوچک آبی و سبز که در تمامی فضای شناخته شده تا امروز بی مانند است، سخت و سخت تر کند.همین زمین کوچک، در قیاس با لایه ی زنده ی سطح آن، که بشریت با تمامی ساخت و سازهای خود تنها بخشی از آن به شمار می رود بسیار عظیم است؛ برای آن که تصویری از کوچک بودن خودمان و شکنندگی کل حیات داشته باشیم، می توان یک مثال آورد: فرض کنید که از مرکز زمین، با سرعتی بالا می آیید که سه ماه طول می کشد تا به سطح زمین برسید. در این حال، فقط در پنج دقیقه ی آخر سفر، نخستین نشانه های حیات را (که مربوط به گونه های زنده ی اقیانوس ها است) و بیشترین گونه ها را تنها در چند ثانیه آخر خواهید دید.

موقعيت جغرافيایی:
استان كردستان، شهرستان ديواندره 56 19 36 شمالی 29 52 46 شرقی ارتفاع از سطح دريا ٢٠٢٨ متر
به طور خلاصه مي توان گفت: غار كرفتو مجموعه اي از زيبايي هاي طبيعي و تلاش انسان هاي پيشين براي غلبه بر طبيعت و زندگي بهتر و ايمن تر است. اين اثر باستاني و تاريخي در صخره ي مرتفعي در حدود 67 كيلومتري شمال غرب شهرستان ديواندره و با احتساب همين مسافت تقريبي در شرق شهرستان سقز واقع شده است. غار كرفتو از نوع غارهاي آهكي و طبيعي است و به احتمال زياد در دوران سوم زمين شناسي شكل گرفته است. نـزدیک تـریـن روسـتا در شـمال غـربـی غار به فاصـله 3 کـیـلـومـتـری به نـام مـیـرسـیـد یا مـیـرسـعـیـد است ، اصـلـی تـریـن راه دسـتـرسـی به آن از طـریـق جاده تکاب است عـبـور از یک بخـش به نام گـورباباعـلـی و سـپـس روسـتای یـوز باش کـنـدی ، و در ادامـه حـدود 3 کـیـلـومـتـر بعـد از آن غار کـرفـتـو قـرار دارد.

 

 

توصیف غار
در گذشته بر اثر سكونت اقوام گوناگون تغييرات، دگرگونيها و دخل و تصرفاتي در غار ايجاد شده و فضاهايي به صورت اطاق هاي تودرتو، راهرو و دالان عبوري و ... به وجود آمده و از اين جهت غار كرفتو در ميان غارهاي دست كن از شهرت خاصي برخوردار است و اين شهرت بي دليل نيست، زيرا اين غار از لحاظ بافت ساختماني بي نظير است. ارتفاع دهانه ورودي (دهانه ورودي فعلي (از سرِ تپه در حدود ٢٠ الي ٢۵ متر بوده كه در گذشته راهي نسبتاً سخت و دشوار در كمر كوه و صخره بيروني، هدايت بازديدكنندگان به داخل غار را به عهده داشت، به صورتيكه ب ا قرا ر دادن تعدادي سنگ چين و استفاده ا ز پلكانهاي چوبي علاقمندان مي توانستند با دشواري به داخل راه يابند. در قسمت جلويي غار، چهار طبقه معماري صخره اي و دست كن ايجاد شده كه در هر طبقه علاوه برايجاد اطاق هاي تو در تو با پنجره ها و نورگيرهايي به فضاي بيروني و در گاهي هاي مربوطه ساخته شده اند. در زمـسـتانها و هـنگام سـرما درون غار گـرم و در تابـسـتان به لحاظ کـوران باد غار خـنک می باشـد ، دو چـشـمه آب در زیـر تـقابهای پـایـیـن غار وجـود دارد که سـالـیان دراز مـردم از آن بهـره مـنـد گـردیـده انـد . غار کـرفـتـو در دوران ـ مـزوزوئـیـک ـ زیـر آب بـوده و در اوآخـر هـمـیـن دوره ارتـفاعات کـرفـتـو از آب بـیـرون آمـده است.

 

 

دالان ها و راهروهاي عبوري به منظور ارتباط به طبقات، پله اي تراشيده شده در سنگ و حتي ايجاد جاي مناسب كلون و چفت و بست پنجره ها و درگاهيها باعث تأمين امنيت هر قسمت مي شده و اين موضوع نشان از نوعي معماري پيشرفته در آن زمان دارد . البته به دليل ريزش هايي كه در اثر گذشت زمان در صخره هاي بيروني و پيرامون دهانه ورودي در مجموعه معماري صخره اي غار ايجاد شده، تعداد اتاقها و راهروهاي موجود دركليه طبقات در حال حاضر مشخص نيست و به نظر مي رسد مجموعه معماري صخره اي و دست ساز غار بسيارگسترده تر از وضعيت كنوني آن بوده باشد و آثار اين تخريب ها هنوز هم كاملا مشخص است. روي ديوارهاي برخي از اطاق هاي غار و راهروهاي عبوري آنها نقوشي از جانوران و گياهان وجود دارد. زيباترين بخش معماري غار، طبقه سوم آن است. معـماری ایـن غار صخـره ای ، چهار طـبـقـه در دل کـوه است حجـاران ماهـر فـضاهای مـداخـل غار را تـراشـیـده و اتـاقـها ـ راهـروها و دالانهای مـتعـددی به وجـود آورده انـد که از مـیان غارهای ـ دسـت کـن ـ باقـی مانـده از دوران گـذشـته ایـن غار معـماری کامـلـتـری دارد بـر سـر در یکـی از اتـاقـهای طـبـقـه سـوم کـتـیـبـه ای یـونانـی وجـود دارد و به هـمـیـن عـلـت غار را معـبد هـراکـلـس ( هـرکـول ) می نامـنـد ، در ایـن کـتـیـبـه آمـده :


در ایـن جا هـراکـلـس سکـونـت دارد باشـد که پـلـیـدی در آن راه نـیابـد

 

وجود اين كتيبه سبب شده تا برخي را عقيده بر اين باشد كه احتمالاً اين غار مدتي به صورت موقت مورد سكونت و استقرار سلوكيان (جانشينان پس از اسكندر مقدوني ) قرار گرفته كه پس از فتوحات مهرداد دوم اشكاني به سمت غرب ايران حركت نموده اند. ستون فقرات اصلي غار نزديك به ٧۵٠ متر طول دارد كه در اين مسير پرپيچ و خم، دهانه ها و دالان هاي گوناگوني منشعب مي گردد و به همين جهت تاكنون كسي قادر به شناسايي ت مامي اين مسيرها و تهيه نقشه كامل از آن نشده است. مسير طبيعي غار در طول خويش داراي تفاوت هاي بسياري است، به طوري كه در برخي بخش ها علاوه بر وسعت خاص دالان ها و تالارهاي طبيعي و ارتفاع زياد سقف آنها، قسمتهايي وجوددارد كه بايستي به حالت سينه خيز و به دشواري از آن ها عبور نمود . همين وضعيت خاص باعث شده تا افسانه ها و داستان هاي بسياري در ميان اهالي منطقه وجود داشته باشد و بسياري از طلسم غار و نحوه ايجاد آن سخن به ميان آورند. حتي اين امر در نوشته هاي مؤلفين محلي استان تأثيرگذارده و به ذكر چنين مطالبي پرداخته اند.

 


از سال ١٣٧٨ به همت سازمان ميراث فرهنگي اقدام به بهسازي مسير منتهي به غار، ايجاد پاركينگ، سرويس بهداشتي، احداث پله هاي سنگي و آهني، نرده هاي چوبي، خاك برداري از دهانه غار، برق رساني و نورپردازي غار شد تا غاري كه سال ها در گوشه اي از خاك پهناور ايران زمين، مهجور به انتظار محدود بازديدكنندگان كوهنورد و غارنورد و شرق شناسان بود، پذيراي هزاران گردشگري باشد كه امروز به راحتي از اين جاذبه ديدني كشور بازديد مي كنند.


غار كرفتو با شماره ٣٣٠ در فهرست آثار ملي ايران ثبت شده است.
 

باستان شناسی غار
در نـتـیـجه آزمایـشـات خاک شـناسـی که از غار کـرفـتـو به دسـت آمـده نـشـان می دهـد به عـلت یک رشـته فعالـیـتهای جـزئـی و فعـل و انفعالاتـی که در سـطح غـار به عـمـل آمـده و رسـوباتـی که بر جای مانـده ایـن غـار از هـزاره چهارم پـیـش از مـیلاد عاری از فعالـیـتـهای انـسـانـی گـردیـده است و سـاکـنـیـن آن که گـله دارانـی کـوچ رو بـوده انـد آن مـنطـقه را تـرک کـرده انـد . غار کـرفـتـو به جهـت گـمانه هایـی که در آن حـفـر گـردیـده و بعـضا تا عـمـق 5/5 مـتـر پـایـیـن رفـته است با تـوجـه به لایـه های مـوجـود که تحـتانـی تـریـن آن دارای تـراشـه های سـنگـی و تـیغـه ای بـوده است یک فاصله هـزار سـاله را نـشـان مـی دهـد و دوباره به آثار زیـسـت انـسـانـی مـیـرسـد که دارای چهاردوره سکـونـتـی است : پـیـش از تاریخ ، اشکانـی ، سـاسـانـی ، اسـلامی که البته دوره سـلـوکی آن چـنـدان مـورد یـقـیـن نیست. چه بـسـا که کـتـیـبه مـورد بحـث مـمکـن است در قـرون گـذشـته ایجاد شـده باشـد که البته بایـد با مطالعات بـیـشـتـر و آزمایـشـاتـی که از خـود کـتـیـبه به عـمـل می آیـد سـقـم آن عـیان گـردد.
 

 

در گـمانه زنی ها مشخـص گـردیـد عـلاوه بر آنکه در سـطح غار لایـه ها به صـورت انـباشـت تاریخـی به شکـل دوره به دوره قـرار گـرفـته انـد خاکهای رانـده شـده به داخـل حـفـره های کـناری غار هـم به هـمان شکـل قـرار داشـته انـد به طـوریکـه در هـر دوره سـاکـنـیـن بعـدی خاک های دوره پـیـشـیـن را که در سـطح غار وجـود داشـته در حـفـره ها و سـوراخهای مـوجـود انـباشـته انـد . نـتـیجه لایـه نگاری در یـکـی از گـمانه ها ی چهارم که تـا عـمـق 5 مـتـری حـفـر گـردیـده است نـشـان داد که تـوالـی دوره های تاریخـی به هـمان صـورتـی است که مـواد فـرهـنگی آن در خاک های انباشـت شـده در دهـانه و حـفـره ها و نـیـز راههای فـرعـی مـسـدود شـده قـرار داشـته است . هـر چـنـد دوره پـیـش از تاریـخ آن کـمـتـر نـشـانـی از مـواد فـرهـنگـی مـوجـود را دارد با ایـن حال در بعـضی مـوارد با الک کـردن خاکـها ، تـراشـه هایـی به دسـت می آیـد که با تـراشـه هایـی که در طـبـقه چهارم وجـود دارد مطابـقـت می کـند.

کـشـف تـراشـه های سـنگـی در طـبـقـه چهارم و محـوطه بـیـرون غار نـشـانـه اسـتـفاده انـسـان در دوران پـیـش از تاریـخ است هـمچـنـیـن نـمـونه اشـیـای به دسـت آمـده باز نـشـانگـر ایـن واقعـیـت است اگـر چـه به عـقـیـده بعـضی دیگـر از کارشـناسـان امـور باسـتانـی مـی تـوان عـمـر غار را حـتـی خـیـلـی پـیـش تـر از آن حـسـاب کـرد.


غار كرفتو در سال 1818 توسط سر رابرت كرپورتر بازدید و كتیبه آن خوانده شده و در سال 1838 هنری اولینسون از غار بازدید كرد و آنچه را كه بوسیله كرپورتر از كتیبه خوانده شده بود، اصلاح نمود. در سال 1963 سراورل اشتین همراه با دستیار هنری اش ایوب خان نقشه اطاق های حجاری شده، راهروها و دهلیزهای طبیعی را تهیه كردند.كه البته اكنون با توجه به اینكه خاكبرداری و پاكسازی راهروها و دهلیز ها به طور كامل انجام گرفته، نقشه اشتین كامل نیست. البته هیات در نظر داشت نقشه برداری غار را بصورت سه بعدی انجام دهد. كه این امر با توجه به هزینه سنگینی كه در برداشت، در هنگام كاوش امكان پذیر نشد. ولی پلان طبقات مختلف غار و نیز راه های جدیدی كه پیدا شد و به بیرون از غار منتهی گشت تهیه گردیده است.

نحوه دسترسی:
بسته به اينكه مبداء سفر شما كجاست، طرق مختلفي براي رسيدن به غار كرفتو وجود دارد:
1- (از طريق سنندج ( مركز استان: از سنندج تا شهر ديواندره ٩۵ كيلومتر فاصله است. اين مسير يك بانده با آسفالت خوب و تماماً كوهستاني است. از ديواندره به سمت سقز حركت كنيد. پس از طي ٣4 كيلومتر، يك سه راهي در سمت راست وجود دارد كه به سه راهي تكاب معروف است. (تابلو غار كرفتو در ابتداي سه راهي نصب شده است ( از سه راهي تكاب تا غار دقيقاً ٣٣ كيلومتر فاصله است. كل مسير آسفالت و يك بانده است.كيفيت آسفالت مطلوب است. در اين مسير دو سه راهي وجو د دارد كه در هر دو لازم است به سمت چپ بپيچيد هرچند تابلوي راهنمايي به سمت غار وجود دارد.
2- مسير تهران – زنجان: اگر از تهران صرفاً به قصد بازديد غار كرفتو حركت مي كنيد( تصميم نداريد به همدان يا سنندج برويد يا اينكه بخواهيد بعداً از طريق سنندج به تهران بازگرديد ) فاصله تهران تا زنجان حدود ٣٢٠ كيلومتر و اتوبان است . از زنجان تا ديواندره از طريق بيجار حدود ٢٠٠ كيلومتر فاصله است كه جاده آن آسفالت و يك بانده و بخشي از آن كوهستاني است ( جمعاً از تهران تا ديواندره ۵٢٠ كيلومتر و تا غار كرفتو ۵٩٠ كيلومتر است) اگر مي خواهيد اين مسير را انتخاب كنيد بازديد از تخت سليمان واقع در 42كيلومتري تكاب را به شما توصيه مي كنم. لازم به توضيح است كه يك راه ميانبر بسيار كوتاه شما را از تكاب به غار كرفتو هدايت خواهد كرد.
3- از طريق تبريز: مسير تبريز، عجب شير، بناب، ملكان، مياندوآب، بوكان، سقز، غار كرفتو را طي فرماييد.
4- از طريق اروميه: مسير اروميه، مهاباد، بوكان، سقز، غار كرفتو را طي فرماييد.


نکات رفاهی حائز اهمیت
 

 • در محوطه مقابل غار پاركينگ نسبتاً بزرگي براي توقف خودرو وجود دارد.

 • نزديكترين پمپ بنزين با غار ١۵ كيلومتر فاصله دارد. پمپ بنزين ديگر در جاده ديواندره - سقز و در زرينه ( حدود ۴٠ كيلومتري غار ) واقع شده است.

 • سرويس بهداشتي نسبتاً قابل قبول است. توالت فرنگي براي بيماران و بازديدكنندگان خارجي موجود نيست.

 • يك فروشگاه كوچك در محوطه وجود دارد.

 • رستوران موجود نيست.

 • آب آشاميدني در دسترس است هرچند توصيه مي شود در فصول گرم سال آب آشاميدني بهداشتي همراه خود داشته باشید

 • از پاركينگ تا طبقه اول غار ٢٢٠ پله وجود دارد. اين مكان براي سالمندان ناتوان، بيماران با آرتروز پيشرفته زانو و بيماران با ناراحتي قلبي پيشرفته مناسب نمي باشد.

 • آنتن دهي تلفن همراه مطلوب است.

 • براي ورود به غار لازم است بليط تهيه كنيد.

 • بروشور به زبان فارسي موجود است. اگر درخواست كنيد به شما تحويل مي دهند.

 • معمولاً داخل غار راهنما حضور ندارد.

 • درصورت قطع برق، اعماق غار فوق العاده تاريك مي شود. توصيه مي شود يك چراغ قوه كوچک همراه خود داشته باشيد.

 • در محوطه بيروني غار درخت يا سايه بان وجود ندارد. اگر قصد داريد براي مدت طولاني در اين محوطه بمانيد، مراقب آفتاب سوختگي باشيد.

 • محوطه بيروني و همچنين فضاهاي داخل غار داراي پله هاي متعدد و پستي و بلندي بسيار است. مراقب كودكان خود باشيد.

 • در دهانه هاي خروجي غار نرده هاي چوبي درست كرده اند كه علاوه بر شكل زيبا مانع سقوط بازديدكنندگان مي شود . به اين نرده ها تكيه ندهيد. خطر سقوط در اين بخش براي كودكان بسيار جدي و خطرناك است.

بهترين زمان بازديد
اين منطقه داراي زمستان هاي سردسير است. احتمال وجود برف و يخ زدگي جاده وجود دارد . دهانه هاي ورودي غار سرد و سوزناك ميشود. در فصول بهار، تابستان و نيمه اول پاييز به راحتي مي توان از غار بازديد كرد. بهترين زمان بازديد ماه هاي ارديبهشت و خرداد است.

گزارش فعالیت و حضور مفید و فعال تعدادی از غارنوردان سنندجی در روز 14 اسفند ماه 1393 برای شرکت در پاکسازی غار کرفتو

 

 

این برنامه با میزبانی فرمانداری شهرستان دیواندره و اداره میراث فرهنگی شهرستان دیواندره و دیگر حامیان این برنامه از جمله اداره میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان، جنای اقای بیگلری نماینده مردم سقز در مجلس، معاون سیاسی فرماندار سقز،شهرداری زرینه و دیواندره و نیرو انتظامی و ... در مورخ 14 اسفند ماه 1393 با شعار غار کرفتو نماد مردم کردستان برگزار گردید.
طبق هماهنگی های انجام شده چند روز قبل از اجرای برنامه با دبیر هئیت کوهنوردی شهرستان دیواندره جناب آقای امین منصوری برای حضور تیم ما از سنندج و هماهنگی های انجام شده با فرمانداری دیواندره و اداره میراث فرهنگی دیواندره، در روز مقرر ساعت 7:30 صبح تیم 8 نفره ما با یک دستگاه مینی بوس که اداره میراث فرهنگی استان در اختیار ما گذشته بود راهی دیواندره شدیم، ساعت 8:40 دقیقه در محل تجمع اولیه این همایش ( پارک 22 گولان دیواندره) با حضور مسئولین استانی و شهرستانی ، سنندج، دیواندره، سقز و زرینه و جمعی دیگر از مردم و دوستدران زیست محیطی به طرف پارکنیگ غار کرفتو حرکت کردیم.
راس ساعت 10 بود که با حضور در پارکینگ غار و با استقبال رئیس میراث فرهنگی شهرستان دیواندره و تعدادی از کوهنوردان هئیت کوهنوردی دیواندره روبه رو شدیم مراسم این همایش با سخنرانی فرماندار دیواندره جناب آقای بهرام فاتحی ضمن عرض خیرمقدم تشکر از برگزاری کنندگان این حرکت زیست محطیی غار کرفتو نماد کردستان و شهرستان دیواندره می باشد و ما سعی داریم که در جهت ثبت جهانی آن تلاش های لازم صورت گیرد و امسال نیز فرمانداری با اختصاص بودجه ای ۵۰۰ میلیون ریالی در صدد برطرف نمودن مشکلات روشنایی و برق محوطه و داخل غار هستیم که امیدواریم رفع گردد. و در ادامه همایش رسول اشتودان مدیرکل اداره میراث فرهنگی و گردشگری کردستان گفت: تعیین عرصه و حریم قانونی محوطه غار کرفتو در دو بخش تاریخی و طبیعی، تهیه نقشه غار و ایجاد کمپینگ های گردشگری خارج از حریم محوطه کرفتو از اقدامات مورد نیاز برای تکمیل پرونده طبیعی غار کرفتو جهت ارائه به سازمان یونسکو است و ما درصدد تامین اعتبار آن برای ثبت جهانی هستیم و امیدواریم با ثبت جهانی این اثر در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی صنعت توریسم و جذب حداکثری گردشگران داخلی و خارجی در منطقه کرفتو باشیم. وی هزینه تکمیل پرونده غار کرفتو را هفت میلیارد ریال ذکر کرد و اظهار داشت: تعیین حریم یکی از کارهای اولیه در راستای تکمیل پرونده غار کرفتو است و این بخش به تنهایی نیاز به یک میلیارد ریال اعتبار دارد و بعد از آن باید نمونه آزمایش های طبیعی و تاریخی از این اثر نیز موجود باشد. و در ادامه متنی که توسط اقای پیام رضابخش از غارشناسان استان می باشد تهیه شده بود در مورد
(غارها و محافظت از این میراث گران بهاء) در این متن بحث های شکل گیری غارها در طول میلیون سال، تخریب در غارها و غارنهشته در غار، دیواره نویسی و یادگاری و حکاکی روی دیوراه غارها و زباله های موجود در غار باعث آلودگی محیط غار و بیمارهای قارچی برای بازدیدکنندگان در پی خواهد داشت به طور خلاصه توسط جناب آقای دکتر محمد رزم کبیر که از اساتید دانشگاه کردستان و جزو تیم سنندج که بود قرائت شد.
 

 

 

 

در ادامه زباله های محوطه و داخل غار توسط حاضرین جمع آوری گردید و تیم ما همراه با تیم که از هئیت کوهنوردی شهرستان دیواندره امدند بودند به دورترین بخش داخل غار نسبت به دهانه که توریستی نبوده با فعالیت 2:30 ساعته حدود 450 کیلوگرم زباله از غار خارج کرده (در ضمن ماندن زباله های زیاد دیگر که اکثرآ بقایای پلکنان های چوبی شکسته در ته غار، تقربیآ جایی غیر ممکن برای پاکسازی افراد و مردم عادی بود وجود داشت که به برنامه بعدی موکل شد) و در داخل غار که فجایع دیواره نویسی و حکاکی توسط بازدیدکنندگان به فور بود و خیلی از اثار باستانی و نقوش های باستانی در زیر این کار ناشایسته پنهان و از چشم ها بدور شده بود و ساعت 12 بود که دوستدارن محیط زیست از غار خارج شده بودند و فضای توریستی غار تقریبا عاری از هر گون زباله بود محیط غار را دلنشین کرده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشد قارچ ها بر روی زباله های داخل غار باعث آلودگی محیط این غار توریستی می شود

 

و بعد از 1:30 ساعت دیگه تیم ما و دیواندره از غار خارج شدیم و با حجم عظیمی از زباله به طرف محوطه پارکینگ غار امدیم و با تعوض لباس ها و خدا حافظی و تشکر از تیم پاکسازی هئیت کوهنوردی دیواندره دوباره راهی دیواندره شدیم و بعد از یک ساعت دیگه در دیواندره بودیم که با خداحافظی از رئیس میراث فرهنگی و دیگر دوستان برای صرف نهار تیم 8 نفره ما راهی فرمانداری دیواندره شدیم و بعد از صرف نهار از تقربیآ جلسه 40 دقیقه ای با حضور تعدادی از مسئولین این اورگان، از طرف ما پیشنهاد و راهکارهای بهتر و مفید برای حفاظت از غارهای استان به خصوص شهرستان دیواندره و غار کرفتو با آموزش لازم و فرهنگ سازی متوالی در زمینه محیط زیست در غارها و برگزاری این راهکاری و هرچه بهتر نمودن ان برای سالهای اینده پیشنهاد شد و در خصوص یکسری باعث های دیگر از طرف مسئولین در خصوص شناسایی غارهای شهرستان دیواندره بود که در کل با توافق طرفین به نتایج مطلوبی رسیدیم و با خداحافظی و تشکر از این عزیزان راهی سنندج شدیم و ساعت 17:30 سنندج بودیم.

 

 

 

 

تشکر و سپاس ویژه


از جناب اقای فرهاد رحیمی، رئیس میراث فرهنگی شهرستان دیواندره، مسئولین فرمانداری به خصوص آقای سید طاهر قضایی که مسئول و سرپرست برگزاری همایش بود، هئیت کوهنوردی دیواندره، اداره میراث فرهنگی و صنایع گردشگری استان، گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج، دانشگاه کردستان، جناب اقای ایوب اقارضایی و امین منصوری از کوهنوردان خوب دیواندره.


نکات مرتبط با برنامه:
از آنجا که این غار کاربری گردشگری نیز دارد، از بازدیدکنندگان و گردش گران تقاضا می شود از نظر حفظ محیط زیست همکاری و احساس مسولیت لازم را داشته باشند.
اقداماتی در ارتباط با ثبت جهانی غار کرفتو در حال انجام است که امید می رود این مهم به زودی تحقق بابد.
متاسفانه، کنده کاری ها، نوشته ها و یادگاری هایی که بر در و دیوار غار حک شده است به میزانی زیاد است که به سختی می توان فضای خالی و بکر بر دیوار غار مشاهده کرد.

نفرات تیم شرکت کننده از سنندج (آقایان):
1- دکتر محمد رزم کبیر
2- نبی احمد پناه
3- خبات زمانی
4- مسلم علیزاده ( عکاس)
5- هیوا چمنی
6- نوید علیزاده
7- بهار زنگی بند
8- پیام رضابخش ( سرپرست)

تنظیم گزارش: آقایان دکتر محمد رزم کبیر و پیام رضابخش


منابع مورد استفاده:

سازمان میراث فرهنگی کشور
دكتر مسعود شهيدي

 

با سپاس از پیام رضابخش و آرزوی موفقیت برای ایشان و همراهان و دست اندرکاران این برنامه ارزنده
 

غار کرفتو - ارسالی از پیام رضا بخش

غار کرفتو - ارسالی از پیام رضا بخش

 

نظرات :

 نویسنده: عبدالرضا از لاهیجان

تاریخ: 19/03/1394 ساعت: 14:49

 

 

سلام به کردزبانان غیور از طرف کسی که لاهیجان را به مقصد تکاب و دیدن غار کرفتو و تخت سلیمان حرکت کرده و برایم خیلی جالب بوده که در نوع خود کم نظیر می باشد من علی رغم داشتن آرتروز شدید پله های ورودی غار بالا رفته و به گشت وگذار داخل غار پرداختم و اگر راهنما حضور ذاشت خیلی بهتر می شد . و اثار باستانی تخت سلیمان هم از نقاط دیدنی تکاب می باشد که در فصل تابستان به همه توصیه می کنم که از این مناطق دیدن کنند .

 

 

 نویسنده: احمد

تاریخ: 21/02/1394 ساعت: 13:52

 

 

با تشکر خیلی عالی خدا قوت

 

 

 نویسنده: احمد از سنندج

تاریخ: 02/01/1394 ساعت: 19:35

 

 

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت عزیزانی که در این راستا زحمت فراوانی کشیده اند و تشکر و قدردانی از گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج که به طور یقیآ بنیان گذار غار و غارنوردی به صورت نوین و با تکنیک های روز همیشه در سطح استان بوده شاهد کارهای پژوهشی و غارنوردی بوده اند ... ولی ای کاش این بحث ها علمی و بحث فنی را در بین دیگر علاقمندان و گروه دیگر به اجرا و در می اورده اند و این رشته ورزشی و زیر مجموعه کوهنوردی را بیشتر به دیگر عزیزان یاداور بکنند.

 

 

 نویسنده: آران

تاریخ: 01/01/1394 ساعت: 22:30

 

 

با سلام و خسته نباشید خدمت تمامی دوستداران طبیعت؛واقعا این حرکتتون عالی و تاثیر بر انگیز بود بی نهایت سپاس از تمامی عزیزان خصوصا جناب آقای دکتر رزم کبیر

 

 

 نویسنده: نینا بزرگوار

تاریخ: 22/12/1393 ساعت: 12:02

 

 

با عر سلام و خسته نباشید خدمت دوستدران طبیعت، محیط زیست و عاشقان غارها.
خدا قوت به این تیم و دوستان خوب من از گروه ارش سنندج به خصوص اقا پیام گل که همیشه شاهد کاری و پژوهش های ایشان در سطح استان و کشور هستیم با اروزی موفقیت و دستاورهای بزرگ برای این عزیزان .
از عزیزان و مسئولین وابسته به غار کرفتو تقاضا مندیم که به این میراث گران بهاء برای حفاظت بیشتر به خصوص برای ثبت جهانی ان در یونسکو اقدام لازم را بفرمایند

 

 

 نویسنده: ََAhmad

تاریخ: 21/12/1393 ساعت: 11:52

 

 

خدا قوت به این دوستان

 

 

 نویسنده: ساناز کریمی

تاریخ: 20/12/1393 ساعت: 12:37

 

 

سلام
دست تک تک این دوستان و حامیان زیست محیط درد نکنه که برای این کار انسان دوستان تلاش بی دریغی انجام می دهند ... در ضمن من خودم اون روز شاهد تلاشهای بی منت این دوستان عزیز که از ته غار در حال پاکسازی بودند واقعا لذت میبردم انشالله در برنامه های اتی در خدمت این عزیزان باشم و بتوانیم از این گنجینه ها حفاظت کنیم.
تشکر فراوان برای گزارش و عکسهای بسیار زیبا این عزیزان

 

 

 نویسنده: هیوا محمدپور

تاریخ: 19/12/1393 ساعت: 23:01

 

 

از تمامی اعضای این گروه که در پاکسازی غار کرفتو حضور یافتند تشکر می نمایم امیدوارم که در برنامه های آینده نیز مارا همراهی نمایند.

 

 

 نویسنده: کورش عبدالملکی (سنقر

تاریخ: 19/12/1393 ساعت: 21:56

 

 

دستتون درد نکنه بابت همکاری و گزارش خیلی خیلی مفید و جامع شما ... تشکر مخصوص از زحمات پیام عزیز دوست و غارنورد خوبم ، با ارزوی موفقیت در تمام مراحل زندگیت

 

 

 نویسنده: اهل دیواندره

تاریخ: 19/12/1393 ساعت: 11:36

 

 

تو خدا به این غار رسید واقعا حیف هستش از هترین ها هست چه تاریخی و چه توریستی ... از مسولین تقاضا داریم به این غار رسیدگی کنند .
تشکر از تمام کسانی که در این راستا زحمت کشیده اند

 

 

 نویسنده: دوست

تاریخ: 19/12/1393 ساعت: 00:48

 

 

با سلام خدا قوت و تلاش این دوستان عزیز قابل تقدیر و تشکر می باشد ... همیشه در سطح استان شاهد تلاشهای بسیار ارزنده در زمینه غارنوردی و کوهنوردی از گروه کوهنوردی و غارشناسی آرش سنندج هستیم ...
با ارزوی این فرهنگ سازی و اموزشهای های لازم در بین گروه های دیگر

 

 

 نویسنده: محمد خادم

تاریخ: 18/12/1393 ساعت: 23:27

 

 

با تشکر از عزیزانی که در این راستا زحمت فراوانی میکشند وافعا برای همچنین غار باید تمامی موارد محیط زیست راعیت شود...
دست مزید برای این دوستان

 

 

برای ارسال نظر و اطلاعات خود در مورد این گزارش، از فرم زیر استفاده فرمایید، نظر شما پس از تایید، نمایش داده خواهد شد.

 

پر کردن موارد ستاره دار الزامی است.
* نام : 
ایمیل : 
سایت : 
* نظر : 
* کد : 

لطفا کد را وارد کنید

پس از ارسال نظر، با مراجعه به همین بخش و مشاهده پیام، از ارسال موفق نظر خود مطمئن شوید، با تشکر

 
 

 

New Page 2

فهرست الفبایی غارهای ایران - فهرست استانی غارهای ایران - آموزش غارنوردی - غارهای جهان - اخبار - مقالات - گزارشات - لینکها - گالری -  ثبت غار

فعالان غارنوردی ایران - غار - دسته بندی غارها - تاریخچه غارنوردی ایران - حفاظت از غارها - داستانها و باورها - گوناگون - غارهای ثبت شده

صفحه اصلی - نقشه های غارها - واژگان و نمادها - درباره سایت - تماس با سایت - جستجو  - نظرات - نقشه سایت - English

 

استفاده از اطلاعات مندرج در سایت، تنها با ذکر منبع (نام سایت - سایت غارهای ایران - و برقراری لینک به همان صفحه) مجاز است

Copyright © 2004, Iran Caves, All rights reserved.